RenRom - centrum seniora

Usługi opiekuńcze

(polegają na opiece psychosocjalnej nad pacjentem) obejmujące:

Opieka socjalna w domu pacjenta
- zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa
- ćwiczenia umysłowe np. trening pamięci
- umilanie czasu po przez czytanie ksiązki, prasy, lub rozmowy

Opieka stała w domu pacjenta
- zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa
- ćwiczenia umysłowe np. trening pamięci
- umilanie czasu po przez czytanie ksiązki, prasy lub rozmowy
- przygotowanie podanie posiłków, i napojów oraz pomoc w ich spożywaniu
- zmianę środków ochrony osobistej pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych
- utrzymanie higieny ciała

Opieka aktywna poza domem
- towarzyszenie pacjentowi w czasie spacerów
- towarzyszenie pacjentowi pod czas wizyt lekarskich
- towarzyszenie pacjentowi w czasie spotkań towarzyskich, imprezach kulturalnych oraz też w nabożeństwach
- towarzyszenie pacjentowi pod czas załatwiania spraw urzędowych
- załatwianie spraw w urzędach, instytucjach w imieniu pacjenta

Opieka nocna
- dojazdowa w celu wykonania określonych usług np.
- zmiana położenia ciała pacjenta w łóżku w przypadku rozległych odleżyn
- zmiana środków ochrony osobistej
- pomoc w korzystaniu z toalety
- całonocna
- w przypadkach chorób nowotworowych
- przy stanach pro finalnych (agonalnych)