RenRom - centrum seniora

Opieka specjalistyczna

obejmuje

- zabiegi pielęgniarskie realizowane na podstawie zleceń lekarskich
- terapię ruchową
- terapię zajęciową
- opiekę paliatywną (choroby nowotworowe)